Biedrība “Rīgas Spīķeri”

Biedrība – sabiedriskā labuma organizācija “Rīgas Spīķeri” ir dibināta 2009.gadā un tās mērķi ir:

 • Spīķeru kvartāla veidošana par augstvērtīgu darījumu, tūrisma un izklaides vidi – cilvēkam draudzīgu, humānu, kulturāli bagātu, ergonomisku, brīvu un visādi citādi kvalitatīvu vidi Spīķeru kvartālā;
 • Kļūt par labu piemēru vēsturiskās vides kvalitatīvai transformācijai 21.gadsimtā;
 • Vienotas biznesa, kultūras, izglītības un izklaides infrastruktūras veidošana Spīķeru, pieguļošā Daugavas krasta un Rīgas Centrāltirgus teritorijās;
 • Kultūras, izklaides un multimediju projektu radīšana un realizēšana Spīķeru kvartālā;
 • Rīgas kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunošana, izmantošana un radīšana;
 • Ūdensmalu attīstības un pieejamības nodrošināšana atpūtai, sportam, tūrismam un Gada siltajā periodā sekmēt ūdens satiksmi un velotransportu kā lētāko, videi draudzīgāko un cilvēkam tīkamāko transporta veidu;
 • Iesaistīšanās inovāciju pārneses projektos Eiropas telpā;
 • Visa veida atbalsta un resursu (finansiālo un intelektuālo) piesaistīšana un izmantošana Spīkeru kvartāla attīstībā un uzturēšanā;
 • Sporta pasākumu organizēšana Spīķeru kvartālā;
 • Veselīga dzīves veida un „Zaļās domāšanas” popularizēšana;
 • Vienotas saturiskās plānošanas, mārketinga un ārējās komunikācijas veidošana.