Izdevniecība iŽurnāli

iFinanses  ir pirmais un lielākais interneta žurnāls par nodokļiem, grāmatvedību un finanšu vadību, kas ik dienu sniedz aktuālo informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, kā arī praktiskus skaidrojumus to piemērošanā.

 iTiesības ir žurnāls par tiesību aktu praktisko pielietošanu, un tas ir ikdienas palīgs gan juristiem, gan personāla un citu struktūrvienību vadītājiem, kas nodarbojas ar juridisko jautājumu risināšanu uzņēmumā.

iBizness ir atbalsts un padomdevējs uzņēmējiem un vadītājiem, kurā var lasīt gan pieredzējušu uzņēmēju intervijas un pieredzes stāstus, gan Latvijas labāko ekspertu skaidrojumus par vadītājiem svarīgiem jautājumiem vadības, mārketinga, personāla, tehnoloģiju, finanšu jomā.

 

SIA Izdevniecība iŽurnāli

  • Maskavas iela 10, Rīga, LV-1050
  • Tālrunis: 67280693
  • E-pasts: info@izurnali.lv
  • Darba laiks: 9:00 – 16:00 (I-V)