Latvijas Radio koris un „Saraband” aicina uz meistarklasi

Eiropas vadošo koru nedēļas jeb TENSO dienu ietvaros Latvijas Radio koris un ansamblis Saraband 21. oktobrī plkst.14.30 Spīķeru koncertzālē aicina uz atvērto meistarklasi, kurā Kaspara Putniņa vadībā notiks iepazīšanās ar unikālu jaundarbu “Augstā dziesma”, pie kura tapšanas strādā seši komponisti, kas pārstāv Ziemeļeiropu un Tuvos Austrumus.

EnsembleSarbandgross

Publicitātes foto . Ansamblis „Sarband”

TENSO  ir unikāls un vēl nebijis projekts, kuru iniciējis Latvijas Radio koris un kurš ir ietverts Eiropas kultūras galvaspilsētas gada programmā.

“Augstā dziesma” ir jauns, radošas sadarbības projekts, kurā piedalās Latvijas Radio koris, ansamblis Sarband un seši komponisti, kas pārstāv Ziemeļeiropu un Tuvos Austrumus. Projekta mērķis ir jauna ansamblim un korim rakstīta programma, kas balstīta Vecās Derības “Augstās dziesmas” tekstā. Tekstā ir daudz simbolu un metaforu, kas vieno krasi atšķirīgas kultūras – jūdus, kristiešus un sūfijus. Projekta ietvaros tiks uzburta unikāla un saliedēta skaņu pasaule, kas triju meistardarbnīcu gaitā piedzims 25 Rietumu pasaules kordziedātāju un Tuvo Austrumu ansambļa mūziķu kopdarbā.

Ansambli Sarband 1986. gadā dibinājis ievērojamais bulgāru izcelsmes vācu muzikologs Vladimirs Ivanovs perkusionists, lautas spēles un baroka mūzikas speciālists. Būdams zinātnieks un mūziķis, Vladimirs Ivanovs meklē un atklāj vienojošās saiknes Austrumu un Rietumu mūzikā, jūdaismā, kristietībā un islāmā, pagātnes kultūrās un tagadnē. Viņa izvēlētais repertuārs saved kopā mūziķus no visdažādākajām kultūrām un mūzikas stiliem, veidojot saikni starp tagadni un pagātni, starp seno mūziku un mūsdienu tradīcijām. Ansambļa mākslinieciskais moto un specifika ir savienot Austrumu un Rietumu kultūras, rast kopīgo un izcelt atšķirīgo. Viņu veidotās programmas savieno personības vēsturiskā un mūsdienu kontekstā, sadarbojoties ar plaša spektra Rietumeiropas un dažādu austrumtautu instrumentu spēles un orientālās mūzikas speciālistiem.

Meistarklase un jaunās programmas prezentācija notiek sadarbībā ar Jaunās mūzikas festivālu „Arēna.”

Atvērtajā meistarklasē „Augstā dziesma” ieeja brīva.

Eiropas vadošo koru nedēļas koncerti Latvijā no 17. līdz 22. oktobrim notiek Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros.