Atvērtā meistarklase “AUGSTĀ DZIESMA”

Šis pasākums ir beidzies!

“Augstā dziesma” ir jaundarbs/radošas sadarbības projekts, kurā piedalās Latvijas Radio koris, ansamblis Sarband un 6 komponisti, kas pārstāv Ziemeļeiropu un Tuvos Austrumus. Projekta mērķis ir jauna ansamblim un korim rakstīta programma, balstīta Vecās Derības “Augstās dziesmas” tekstā. Teksts, pats par sevi tik skaists, ir pārpilns simbolu un metaforu, kas vieno krasi atšķirīgas kultūras – jūdus, kristiešus un sūfijus. Projekta ietvaros tiks uzburta unikāla un saliedēta skaņu pasauli, kas triju meistardarbnīcu gaitā piedzims 25 Rietumu pasaules kordziedātāju un Tuvo Austrumu ansambļa mūziķu kopdarbā.

Spikeru koncertzale koncerts

Ansambli Sarband 1986. gadā dibinājis ievērojamais bulgāru izcelsmes vācu muzikologs Vladimirs Ivanovs – perkusionists, lautas spēles un baroka mūzikas speciālists. Būdams zinātnieks un mūziķis, Vladimirs Ivanovs meklē un atklāj vienojošās saiknes Austrumu un Rietumu mūzikā, jūdaismā, kristietībā un islāmā, pagātnes kultūrās un tagadnē. Viņa izvēlētais repertuārs saved kopā mūziķus no visdažādākajām kultūrām un mūzikas stiliem, veidojot saikni starp tagadni un pagātni, starp seno mūziku un mūsdienu tradīcijām. Ansambļa mākslinieciskais moto un specifika ir savienot Austrumu un Rietumu kultūras, rast kopīgo un izcelt atšķirīgo. Viņu veidotās programmas savieno laikmetu zīmes un nozīmes, personības vēsturiskā un mūsdienu kontekstā, sadarbojoties ar plaša spektra Rietumeiropas un dažādu austrumtautu instrumentu spēles un orientālās mūzikas speciālistiem.

Mūziķi:

Latvijas Radio koris, ansamblis Sarband
Diriģents Kaspars Putniņš

Programma:

Santa Ratniece, Mārtiņš Viļums, Lasse Toresens, Toivo Tulevs, Bušra Elturka, Vladimirs Ivanovs

 

Biļetes koncerta norises vietā.