Dzejas slams

Šis pasākums ir beidzies!

“Dzejas slams” ir viena no vitālākajām un enerģiskākajām dzejas kustībām, kas daudzviet pasaulē ir atdzīvinājis interesi par mūsdienu dzeju. Būtībā tā ir dzejnieku sacensība, kur dzejnieki izpilda savus oriģināldarbus auditorijas priekšā, un skatītāju balsojumā tiek noteikts šīs sacensības uzvarētājs. 

Nākamais dzejas slams 6.11.15. Norises vieta – tiks precizēta. Ieeja bez maksas!

Organizē “Poetry Latvia” un biedrība “Rīgas Spīķeri”

12

Sižets par DZEJAS SLAMU pasākumiem!
Slama noteikumi:

Piedalīties drīkst jebkurš. Pieteikšanās notiek rakstot uz poetrylatvia@spikeri.lv.

Katram dalībniekam jāsagatavo 3 dzejoļu izpildījumi, jo sacensība sastāv no 3 dzejas performanču raundiem. Dzejoļi drīkst būt dažādas tematikas, stila, izteiksmes.

Pirmajā kārtā 10 dalībnieki nolasa vai deklamē TIKAI vienu dzejoli. Pēc tās notiek vērtēšana.

Otrajā kārtā iekļūst puse – 5 dzejnieki, kuriem ir augstākais vidējais vērtējums. Tiek dota iespēja izpildīt otro sagatavoto dzejoli. Vēlreiz tie tiek vērtēti.

Trešajā kārtā iekļūst tikai 3 dzejnieki. Tie izpilda trešo dzejoli, pēc tā tiek noteikts slama uzvarētājs.

Dzejnieki tiks vērtēti gan pēc satura, gan pēc performances, piešķirot atzīmes no 1 līdz 10.

Vērtētāji – profesionāļi no radošajām nozarēm (divi dzejas un viens citas nozares pārstāvis). Izpildītājus vērtēs arī auditorija.

Vidējā vērtējuma aprēķināšanai netiks ņemts vērā augstākais un zemākais vērtējums, no atlikušajiem tiks noteikts vidējais.

Darbi tiek vērtēti gan pēc izpildījuma manieres un entuziasma, gan arī pēc satura un stila.

Slama uzvarētājs saņems naudas balvu.

Katrs dzejolis nedrīkst būt garāks par 3 minūtēm.To var izpildīt gan lasot no lapas, gan runājot no galvas. Nav atļauti citu autoru darbu izpildījumi.