Dzejas Slams

Šis pasākums ir beidzies!

“Dzejas slams” ir viena no vitālākajām un enerģiskākajām dzejas kustībām, kas daudzviet pasaulē ir atdzīvinājis interesi par mūsdienu dzeju.
Tā ir dzejnieku sacensība, kurā ikviens, kurš raksta dzeju var piedalīties un izpildīt savus oriģināldarbus auditorijas priekšā. Žūrijas un skatītāju balsojumā tiek noteikts šīs sacensības uzvarētājs.

Sadarbībā ar Poetry Latvia izziņojam šīs sezonas brīvdabas DZEJAS SLAMU vasaras sezonu.

dzejas slams septembris 1 5

Slama noteikumi:

Katram dalībniekam jāsagatavo 3 dzejoļu izpildījumi, jo sacensība sastāv no 3 dzejas performanču raundiem. Dzejoļi drīkst būt dažādas tematikas, stila, izteiksmes.

Pirmajā kārtā 10 dalībnieki nolasa vai deklamē TIKAI vienu dzejoli. Pēc tās notiek vērtēšana.
Otrajā kārtā iekļūst 5 dzejnieki, kuriem ir augstākais vidējais vērtējums. Tiek dota iespēja izpildīt otro sagatavoto dzejoli. Vēlreiz tie tiek vērtēti. Trešajā kārtā iekļūst tikai 3 dzejnieki. Tie izpilda trešo dzejoli, pēc tā tiek noteikts slama uzvarētājs.

Dzejnieki tiks vērtēti gan pēc piedāvātā satura, gan pēc performances, piešķirot atzīmes no 1 līdz 10.

Vērtētāji – profesionāļi no radošajām nozarēm (divi dzejas un viens citas nozares pārstāvis). Izpildītājus vērtēs arī auditorija. Vidējā vērtējuma aprēķināšanai netiks ņemts vērā augstākais un zemākais vērtējums, no atlikušajiem tiks noteikts vidējais.

Darbi tiek vērtēti gan pēc izpildījuma manieres un entuziasma, gan arī pēc satura un stila.

Slama uzvarētājs saņems naudas balvu 75 EUR.

Katrs dzejolis nedrīkst būt garāks par 3 minūtēm. To var izpildīt gan lasot no lapas, gan runājot no galvas. Nav atļauti citu autoru darbu izpildījumi.

Ieeja bez maksas.

 

Pasākumu atbalsta Rīgas dome.