kim? Laikmetīgās mākslas centra projekta “Šķērssvītra” atklāšana

Šis pasākums ir beidzies!
kim? Laikmetīgās mākslas centrs ielūdz uz projekta Šķērssvītra atklāšanas pasākumiem šī gada 18. un 19 jūnijā kim? Laikmetīgās mākslas centrā, galerijā 427 un Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejā.

L.Foletu-Selinskis

Attēls: Lukass Foletu-Selinskis

18.jūnijā kim? Laikmetīgās mākslas centrā no plkst. 19:00 līdz 21:00 tiks atklāta izstāde Šķērssvītra: starp normatīvo un fantāziju. Grupas izstādi veido darbi, kuros novērojama iztēles un realitātes savstarpējā berze ar neparedzētiem sinerģijas uzplaiksnījumiem ierasto dzirksteļu vietā. Dažādo sakausējumu paraugiem ir atšķirīga uzbūves struktūra. Te ir gan personīgo dzīvesstāstu fragmenti kā mikrovēstures pieraksts, kas nepretendē uz mākslas darba statusu, gan konceptuāla rakstura instalācijas bez naratīva pazīmēm.

Izstādē iekļauti darbi no Tom of Finland un Edgara Ozoliņa arhīviem, tajā piedalās Zakarija Drakere un Rīss Ernsts (ASV), Lukass Foletu-Selinskis (Brazīlija, Vācija), Atis Jākobsons (Latvija), Alīsa Koena (Kanāda), Vladislavs Nastavševs (Latvija), Benijs Nemerofskis‑Ramsejs (Kanāda, Vācija), Armīns Ozoliņš (Latvija), Karols Radžiševskis (Polija), Volfgangs Tilmans (Vācija) un Vilnis Vējš (Latvija). Kurators: Kaspars Vanags. Tom of Finland oriģināldarbu ekspozīcijas kurators: Garijs Everets.

Projekta Šķērssvītra ietvaros citādais nav pretnostatīts normatīvajam kā dīvaiņa vienpatībā ieslēgts un nepieejams tabu, bet gan kā pieļāvuma izteiksmē formulēta apjausma par būtībā atpazīstamu, sevī aizsniedzamu un pašrocīgi modificējamu personīgās identitātes rakursu. Bija jāpaiet vairāk nekā 20 gadiem kopš homoseksualitātes dekriminalizācijas, lai personīgās dzīves digitalizācijas iespaidā šādas izstādes varētu veidot, aizlienējot open-source mentalitāti. Iesprausta starp normatīvo un fantāziju, šķērssvītra pārvaicā pašsaprotamo jautājumos par seksuālo identitāti. Izstādes ir iekļautas EuroPride 2015 oficiālajā kultūras pasākumu programmā.