Spīķeros atklāta bērnu zīmējumu izstāde „Mana apkaime. Mans apkaimes stāsts”

No 18.janvāra līdz 18.martam Spīķeru kvartālā, Maskavas ielā 6, apskatāma Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta organizētā zīmējumu un eseju konkursa Rīgas 5.-9.klašu skolēniem „Mana apkaime. Mans apkaimes stāsts” labāko un interesantāko darbu izstāde. Konkurss norisinājās no pagājušā gada  8.septembrim līdz 6.oktobrim, aicinot skolēnus zīmēt vai esejas veidā pastāstīt par savu apkaimi – kādu viņi to redz šodien vai arī, kādu to vēlētos redzēt nākotnē.

Konkurss tika rīkots kā viens no sabiedrības līdzdalības pasākumiem jaunā Rīgas teritorijas plānojuma ietvaros, lai veicinātu bērnu piederību savai apkaimei, iesaistītu pilsētas plānošanas procesos, kā arī lai popularizētu jauno teritorijas plānojumu bērnu un viņu vecāku vidū. Konkursa mērķis – veicināt bērnos radošo pašizpausmi un prasmi darbos atklāt savas sajūtas pret apkārtējo dzīves telpu, veicinot interesi par Rīgas plānošanas procesiem.

Teritoriāli Rīga ir sadalīta 58 apkaimēs, taču jēdziens „apkaime” parādījās tikai 2007.gadā, kad tika izstrādāts Rīgas attīstības plāns 2006. – 2018.gadam.

Rīgas dome 2012.gadā sāka jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam izstādi, kura mērķis ir radīt elastīgu teritorijas plānošanas dokumentu, kas sniedz nosacījumus pilsētas attīstībai, kas balstīti uz vēstures, kultūras, ainavu un sociāli ekonomisko aspektu izvērtējumu un dažādu sabiedrības grupu interešu saskaņošanu. Rīgas apkaimju iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās pilsētvides attīstības procesos nodrošinās iespējas uzlabot dzīves kvalitāti visai galvaspilsētai kopumā.

Konkursam tika iesūtīti darbi no 33 Rīgas izglītības iestādēm. Kopumā tika saņemti 205 zīmējumi un 81 eseja par 42 Rīgas apkaimēm. Visvairāk darbu tika saņemti par Centra, Āgenskalna, Pļavnieku, Vecpilsētas un Imantas apkaimēm.

Izstādē var iepazīties ar interesantākajiem zīmējumiem un 12 labākajām esejām, kā arī bērnu priekšlikumiem Rīgas apkaimju attīstībai.

mana apkaime izstade